Contact us

Your local Customer Service team is always ready to help.
Whether you have questions about our products, payments, delivery or returns, please don't hesitate to give us a call, or send an email.

ИМАТЕ КАРТА ПОДАРЪК?

Карта подарък, закупена в България, може да се използва на територията на следните страни: България, Испания, Франция, Холандия, Белгия, Германия, Италия, Португалия, Великобритания, Полша, Унгария, Румъния, Турция, Чехия, Швеция, Словакия, Швейцария, Канада, Ирландия, Малта, Хърватия и Австрия.

Можете да я използвате и онлайн на decathlon.bg.