Contact us

Your local Customer Service team is always ready to help.
Whether you have questions about our products, payments, delivery or returns, please don't hesitate to give us a call, or send an email.

DOSTALI JSTE DÁRKOVOU KARTU?

Jak kartu používat?

Tato dárková karta je nákupní poukaz, pomocí nehož muže jeho držitel uhradit jeden nebo více nákupu, prípadne zbytek doplatit jiným zpusobem úhrady, až do vypršení platnosti karty.

Karta je platná 2 roky od data aktivace. V prípade ztráty, krádeže nebo ukoncení platnosti karty není možné vyplatit cást ani celou sumu zustatku.

V obchode:

Predložte dárkovou kartu na pokladne pri placení.