Contact us

Your local Customer Service team is always ready to help.
Whether you have questions about our products, payments, delivery or returns, please don't hesitate to give us a call, or send an email.

HAR DU FÅTT ETT PRESENTKORT?

Hur används kortet?

Det här kortet är ett betalningsmedel som kan användas av dess innehavare för att göra köp, vid ett eller flera tillfällen, och om nödvändigt kompletteras med annat betalningsmedel, ända tills saldot är uttömt eller giltighetstiden har gått ut. Det kan användas i DECATHLONS varuhus i vissa länder (bland andra Frankrike, Monaco, Tyskland, Belgien, Spanien, Ungern, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Storbritannien och Turkiet), på www.decathlon.com/se och på vissa sidor för e-handel som accepterar kortet (uppge numret på presentkortet och koden som finns i fältet som ska skrapas).

Det här kortet är giltigt i 2 år från aktiveringsdagen. Det sker ingen återbetalning eller ersättning vid förlust, stöld eller utgången giltighetstid.

I butik:

Visa kortet i kassan för att handla med det.