Contact us

Your local Customer Service team is always ready to help.
Whether you have questions about our products, payments, delivery or returns, please don't hesitate to give us a call, or send an email.

DOSTALI STE DARČEKOVÚ KARTU?

Ako kartu používať?

Táto darčeková karta je nákupný poukaz, pomocou ktorého môže jeho držitel uhradiť jeden alebo viac nákupov, prípadne zvyšok doplatiť iným spôsobom úhrady, a to až do vypršania platnosti karty. Kartu je možné použit v predajniach DECATHLON v niektorých krajinách (najmä vo Francúzsku, Monaku, Nemecku, Belgicku, Španielskum, Maďarsku, Taliansku, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Veľkej Británii a Turecku).

Na stránke www.decathlon.sk a na stránke niektorých značiek, ktoré prijímajú platbu darčekovou kartou (zadajte číslo karty a kód, ktorý sa nachádza pod stieracou oblasťou).

Karta je platná 2 roky od dátumu aktivácie. V prípade straty, krádeže alebo ukončenia platnosti karty nie je možné vyplatiť časť ani celú sumu zostatku. .

V predajni:

Predložte darčekovú kartu na pokladni pri platení.