Home

Image header

Jak kartu používat?

Tato dárková karta je nákupní poukaz pomocí nehož muže jeho držitel uhradit jeden nebo více nákupu prípadne zbytek doplatit jiným zpusobem úhrady až do vypršení platnosti karty.
Karta je platná 2 roky od data aktivace. V prípade ztráty krádeže nebo ukoncení platnosti karty není možné vyplatit cást ani celou sumu zustatku.
V OBCHODE:
Predložte dárkovou kartu na pokladne pri placení.