Home

Image header

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КАРТАТА СИ ПОДАРЪК?


Карта подарък, закупена в България, може да се използва на територията на следните страни: България, Испания, Франция, Холандия, Белгия, Германия, Италия, Португалия, Великобритания, Полша, Унгария, Румъния, Турция, Чехия, Швеция, Словакия, Хърватия, Швейцария, Канада, Ирландия, Малта, Австрия, Гърция, Люксембург, Латвия, Нова Каледония.


Заредената сума по картата подарък може да се използва наведнъж или на части. В случай че стойността на покупките Ви надвишава сумата по картата, можете да заплатите разликата с платежно средство по Ваш избор (в брой или с банкова карта). Ако сумата на покупките Ви е по-малка от сумата по картата подарък, можете да използвате остатъка за следващи покупки до изтичане на срока на валидност на картата. 


Картата подарък е валидна 2 години, считано от датата на издаването ѝ.


В случай на загуба, кражба или изтекъл срок на валидност, картата не подлежи на замяна или възстановяване на сумата.


В МАГАЗИНА:

Достатъчно е да представите картата си подарък на касата, за да я използвате за плащане на покупките си.


ОНЛАЙН:

Можете да използвате картата си подарък за онлайн покупки на decathlon.bg, както и през всички международни сайтове на Decathlon, които приемат плащане с карта подарък. Необходимо е да въведете номера на картата и PIN кода, който се намира под зоната за изтриване на гърба на картата. След това в сайта използвайте опция “начин на плащане с карта подарък”, за да завършите транзакцията.