Home

Image header

Карта подарък, закупена в България, може да се използва на територията на следните страни: България, Испания, Франция, Холандия, Белгия, Германия, Италия, Португалия, Великобритания, Полша, Унгария, Румъния, Турция, Чехия, Швеция, Словакия, Хърватия, Швейцария, Канада, Ирландия, Малта, Австрия, Гърция, Люксембург, Латвия, Нова Каледония.


Потърсете най-близкия до Вас магазин: decathlon.bg/kontakti#all_store


Можете да я използвате и онлайн на decathlon.bg. 


Image header